Patientinformation

Hos oss får du hjälp med all vanlig tandbehandling, såväl barn som vuxna.

I de flesta fall handlar det om undersökning, rådgivning och lagningar (orsakade av trasiga fyllningar eller karies). 

I samband med undersökningen kontrollerar vi din mun och munhälsa avseende tidigare fyllningar, karies, tandlossning och munslemhinnor.

tand03 kopia


Vi undersöker också din bettrelation och förvissar oss om att du inte gnisslar ner dina tänder i förtid. Efter undersökningen får du information om din munhälsa och i förekommande fall skriftlig kostnadsinformation för eventuell vidare behandling. 

Vår målsättning är alltid att förebygga tandproblem - mycket av vår tid går följaktligen åt till förebyggande information och vård!

tand02 kopia

I vissa fall har patienten önskemål om förbättrad estetik och vi utför även en del estetiska behandlingar, t.ex. blekning eller olika former av porslinsterapi. 

I andra fall krävs mer omfattande vård som kron- eller brobehandling (där vi ersätter svårt skadade tänder eller helt förlorade tänder). Då kan implantat vara enda utvägen att få fastsittande tänder. Bosse var med och startade Brånemarkkliniken 1996 och har lång erfarenhet av behandling med implantat. 

Tandlossning är en annan av våra vanliga folksjukdomar och där har vi hjälp av en tandhygienist på praktiken. 

tand04 kopia

I de fall vi bedömer att behandlingen är väl komplicerad har vi ett mycket gott samarbete med Landstingets duktiga specialister och vissa patienter remitteras dit för del av eller för hela behandlingen. 

Slutmålet är en frisk mun med hållbar tandhälsa oavsett vårdgivare. Vi arbetar med delegerad tandvård, vilket innebär att en del moment utförs av våra tandsköterskor: tandrengöring, fluorbehandling, kost och hygieninformation liksom även bedövning. Det innebär att vi samtliga får vidareutbilda oss i hög grad för att ta del av de senaste metoder som finns för att ge så god vård som möjligt och uppdatera vår kompetens kontinuerligt.  

tand06 kopia